غذاهای فسفردار

غذاهای فسفردار

فسفر از مواد معدنی است که یک درصد از وزن بدن انسان را تشکیل می‌دهد. به لحاظ فراوانی، دومین ماده معدنی بدن است که در هر سلول بدن وجود دارد. بیشتر فسفر بدن در استخوان‌ها و دندان‌ها یافت می‌شود.
نقش اصلی فسفر شکل دهی به استخوان‌ها و دندان‌ها است. همچنین نقش مهمی در چگونگی استفاده بدن از کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها دارد. همچنین ضروری است که پروتئین را برای رشد، نگهداری و مرمت سلول‌ها و بافت‌ها بسازد. فسفرها همچنین به بدن کمک می‌کند تا ATP (مولکولی که بدن از انرژی ذخیره استفاده می‌کند) بسازد.
فسفرها با ویتامین B کار می‌کنند. همچنین به عملکرد کلیه، انقباضات عضلانی، ضربان قلب نرمال، شبکه عصبی کمک می‌کند.
در این بخش دستور غذاهای دارای فسفر لازم و ضروری بدن را مشاهده ‌کنید.